top of page
pengar

Rut deduction

This is how RUT works
It is easy. If you meet the conditions for RUT, you only pay 50% of the labor cost. You have a personal maximum ceiling of SEK 75,000 to use per year, which corresponds to a purchase basis of SEK 150,000. If you are several adults living at the same address, you can combine your RUT deductions to get a higher joint ceiling. We give cost proposals for our services and the prices for household services are always set according to RUT, so that it will be easy for you to see what the service costs after the deduction. When you receive the invoice, we handle the administration to the Swedish Tax Agency.

 

Extended RUT deduction
From 1 January 2021, the maximum ceiling was increased from SEK 50,000 to SEK 75,000 per person per year.

 

What is a housekeeping service?
It includes services such as cleaning, window cleaning, gardening services, etc. Over the years, moving, more advanced gardening services, repair of white goods and IT services in the home have also become part of the RUT deduction. Most of our services are deductible, so take a look at what we can help you with.

What may be good to know is that the ROT deduction (which includes construction services and renovation) affects the space in the RUT, so if a ROT deduction has been made, the RUT deduction will be smaller. The maximum ceiling for ROT services is still SEK 50,000, which means that SEK 25,000 is reserved for RUT services. If you are unsure how much deductions you have made during the year, you can always double check with the Swedish Tax Agency.

New services
From 1 January 2021, it has been decided to extend the RUT deduction with the following four new services:

  • Water washing of clothes and home textiles at laundry facilities, including transport of the laundry.

  • Home furnishing, including furniture assembly. However, furnishing services are not included.

  • Transport of household goods partly to second-hand shops, flea markets and the like where the household goods can be reused, partly to and from storage.

  • Easier supervision of a residence, for example taking in mail, watering flowers, flushing taps and toilets.

 

RUT deduction for private individuals
The invoice that you receive from us after the assignment has been completed is with a deduction for tax reduction. If you have already used your entire RUT deduction, you can request an invoice without RUT deduction.

RUT deduction and salary benefit
Your employer may want to make your everyday life easier outside of work, so you can get household services as a salary benefit. The beauty of it is that you can also get the tax deduction of 50%, which means that the wage benefit basically costs you nothing in the form of benefit tax for you as an employee. Your employer annually submits control data to the Swedish Tax Agency and you make the deduction in your return.

Read more about the tax reduction on the Swedish Tax Agency's website .

R

ROUT DEDUCTION

JUST PAY50% ON THE LABOR COST

Vad är en hushållstjänst?
Det innefattar tjänster som städning, fönsterputs, trädgårdstjänster m.m. Genom åren har även flytt, mer avancerade trädgårdstjänster, reparation av vitvaror och IT-tjänster i hemmet blivit en del av RUT-avdraget. De flesta av våra tjänster är avdragsgilla, så ta en titt på vad vi kan hjälpa dig med.

Det som kan vara bra att veta är att ROT-avdraget (som innefattar byggtjänster och renovering) påverkar utrymmet i RUT, så har det gjorts ett ROT-avdrag blir alltså RUT-avdraget mindre. Maxtaket för ROT-tjänster är fortfarande 50 000 kronor, det innebär att 25 000 kronor är reserverade till RUT-tjänster. Om du är osäker på hur mycket avdrag du har gjort under året så kan du alltid dubbelkolla det med Skatteverket.

Nya tjänster
Från och med 1 januari 2021 har man beslutat att utvidga RUT-avdraget med följande fyra nya tjänster:

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.

  • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, dels till och från magasinering.

  • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

 

RUT-avdrag för privatpersoner
Fakturan som du får av oss efter utfört uppdrag är med avdrag för skattereduktion. Om du redan har utnyttjat hela ditt RUT-avdrag kan du be om en faktura utan RUT-avdrag.

RUT-avdrag och löneförmån
Din arbetsgivare kanske vill underlätta din vardag utanför arbetet, då kan du få hushållsnära tjänster som löneförmån. Det fina med det är att du också kan få skatteavdraget på 50%, vilket gör att löneförmånen i princip inte kostar något i form av förmånsskatt för dig som anställd. Din arbetsgivare skickar årligen in kontrolluppgifter till Skattemyndigheten och du gör avdraget i din deklaration.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.

bottom of page