top of page
laserskärning
Industristädning

Enkelt uttryckt innebär industristädning att rengöra samtliga områden i och omkring fabriker, lager och andra typer av industrianläggningar. 

Vi har lång erfarenhet av städning i allt från mindre bilverkstäder till större lagerlokaler och industrier. Vi hjälper er till att får en trivsammare arbetsmiljö.

 

Industristädning som inkluderar det mesta. Vi vet att alla lokaler är olika och därför skiljer sig också behoven åt.​

Här är några av de moment som ingår:

  • Maskinskurning av golv

  • Städning av omklädningsrum, lunchrum, toalett, kök mm.

  • Fyller på förbrukningsmaterial (papper, tvål mm)

bottom of page