top of page
Image by Kelly Sikkema
Sanering

Misärsanering

Sanering är oftast den typ av uppdrag där saneringsbehovet uppkommit efter dödsfall, djur, olyckor, sopor, avföring, misär, eller andra typer av osanitära förhållanden. Ibland kan behovet även uppstå i samband med samlande/hoarding, då en person till exempel lever med gamla matrester, avföring, kroppsvätskor, lukter eller dylikt.

Många gånger handlar det om situationer då man av olika anledningar inte har haft möjlighet att städa eller kasta föremål under en längre period. Det är väldigt vanligt att närstående, hyresvärdar eller föreningar kontaktar oss för att få hjälp med att tömma boendet. Oftast finns en risk för vräkning eftersom situationen kan ha skapat sanitär olägenhet, ohyra eller brandrisk. Därav krävs ofta en total tömning av bostaden, vartefter saneringen genomförs.

Självklart tar vi hänsyn till värdesaker, arbetar diskret och värnar om tystnadsplikten. Då det ofta finns smittrisk och fara för stick- eller skärsår under uppdragets utförande är vi ytterst noga säkerheten och vår personal är utbildad och har utrustning för att minimera dessa risker.

RUT-avdrag

Givetvis gäller RUT-avdrag även på saneringstjänster.

bottom of page